Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Jabłonna / Komisja Rozwoju
5 Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2020, godz. 14:00, w Domu Ogrodnika w Jabłonnie ul. Modlińska 102, sala widowiskowa.
BRG.0012.1.5.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia komisji.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
3.
Opiniowanie projektów uchwał z zakresu działania komisji.
4.
Omówienie stanu infrastruktury drogowej i lokalnego transportu zbiorowego w Gminie Jabłonna oraz organizacji ruchu drogowego.
5.
Opracowanie zasad opiniowania przez Komisję Rozwoju istotnych zagadnień takich jak: zakupy i przejmowanie drógi nieruchomości, inwestycje gminne, planowanie przestrzenne, kierunki rozwoju.
6.
Informacja o planowanych zakupach nieruchomości przez Gminę.
7.
Gminne place zabaw i rekreacji - stan bieżący, planowane inwestycje.
8.
Ścieżki rowerowe w Gminie Jabłonna - omówienie stanu realizacji pod kątem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
9.
Omówienie gminnych zasobów nieruchomości oraz projektów inwestycyjnych Gminy Jabłonna na rok 2020, podsumowanie I półrocza 2020 roku.
10.
Dotacje zewnętrzne na inwestycje gminne - omówienie.
11.
Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja kierowna pod rozwagę lub do wiadomości komisji.
12.
Przyjęcie protokołu.
13.
Zamknięcie posiedzenia.