Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 005-Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta
14 Posiedzenie w dniu 13 sierpnia 2020, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala nr 17
BR-III.0012.3.14.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Elektromobilności w Gminie Stalowa Wola na lata 2020-2036”.
3.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola”.
4.
Opinia w sprawie przedłużenia umowy użyczenia lokalu nr 32 przy ul. Popiełuszki 4 dla Polskiego Klubu Ekologicznego „Przyjaciele Ziemi”.
Załączniki
wniosek
5.
Zamknięcie obrad Komisji.