Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska
19 Posiedzenie w dniu 16 września 2020, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR.III.0012.7.19.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Analiza wyników budżetu - (wizja w terenie - wyjazd sprzed budynku Urzędu Miasta ul. Wolności 7): - realizacja inwestycji kończonych w 2020r.- przewidywane zadania inwestycyjne na 2021r.
3.
Omówienie wizji (Urząd Miasta sala 17)
4.
Sprawy różne.
5.
Zamknięcie obrad Komisji.