Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Chojnie
XXII Sesja Rady Miejskiej w Chojnie (sesja nadzwyczajna) w dniu 9 września 2020, godz. 14:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Gminę Chojna i Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno na długości 931 m”. druk nr 1/XXII/2020
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok. druk nr 2/XXII/2020
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2026. druk nr 3/XXII/2020
6.
Zamknięcie obrad.