Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Nowej Dębie
XXVI sesja Rady Miejskiej w dniu 8 września 2020, godz. 09:00, w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie
OR.0002.26.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a)
zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2020 rok,
b)
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
4.
Wolne wnioski i informacje.
5.
Zamknięcie obrad.