Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Chojnie
18 Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady MIejskiej w Chojnie w dniu 27 sierpnia 2020, godz. 10:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. (25.06.2020)
3.
Przedstawienie porządku obrad.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2020 rok. Druk nr 1/XXI/2020
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2020-2026. Druk nr 2/XXI/2020
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą uchwałę Nr XXXIII/293/2013 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Druk nr 3/XXI/2020
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Chojna. Druk nr 4/XXI/2020
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Chojna. Druk nr 5/XXI/2020
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ulicy Narciarskiej 55A/2 na rzecz najemcy. Druk nr 6/XXI/2020
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Chojna. Druk nr 7/XXI/2020
11.
Wolne wnioski.
12.
Zamknięcie obrad.