Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 006-Komisja Mieszkaniowa
5 Posiedzenie w dniu 26 sierpnia 2020, godz. 16:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10 (sala konferencyjna – II piętro)
BR- III.0012.9.5.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad Komisji.
3.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stalowej Woli absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok.
4.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stalowej Woli wotum zaufania (przedstawienie Raportu o stanie Miasta za 2019 rok).
5.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na spłatę zaległości czynszowych w formie ratalnej.
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
7.
Zamknięcie obrad Komisji.