Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 002-Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
10 Posiedzenie w dniu 25 sierpnia 2020, godz. 16:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10 (sala konferencyjna - II piętro)
BR-III.0012.6.10.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad Komisji.
3.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stalowej Woli absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok.
4.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Stalowej Woli wotum zaufania (przedstawienie Raportu o stanie Miasta za 2019 rok).
5.
Zamknięcie obrad Komisji.