Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 20 stycznia 2017, godz. 13:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.1.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
3.
Przyjęcie rocznego planu pracy Komisji.
4.
Wolne głosy, wnioski i informacje.
5.
Zakończenie posiedzenia.