Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XXXII Sesja w dniu 14 sierpnia 2020, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala 17
BR-II.0002.32.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.
2
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Elektromobilności w Gminie Stalowa Wola na lata 2020-2036”.16:10
2.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola”.16:12
3.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku.16:12
4
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2020 rok.16:14
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.16:15
5.
Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.16:15
6.
Sprawy różne.16:23
7.
Zamknięcie obrad Sesji.16:23