Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Białe Błota / Radni - Sesja
XXVIII Sesja w dniu 24 stycznia 2017, godz. 13:00
RGK.0002.1.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie XXVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
Załączniki
protokół
4.
Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.
Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym i sprawozdanie za 2016:
1)
Komisja Budżetu i Finansów;
2)
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3)
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4)
Komisja Rewizyjna;
5)
Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.
6)
Komisja doraźna ds. zmian statutów jednostek pomocniczych
7.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.
Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9.
Podjęcie uchwał:
1)
w sprawie projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
2)
w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 rok;
3)
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach;
4)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński;
5)
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu ( KGP.0006.5.2017);
6)
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu ( KGP.0006.6.2017 );
7)
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji " Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020";
8)
w sprawie zatwierdzenia programów zdrowotnych o nazwie" Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych", " Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci" oraz " Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) na terenie Gminy Białe Błota na lata 2017-2019;
9)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokosci opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŹKA w Białych Błotach.
10.
Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11.
Interpelacje i zapytania radnych.
12.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13.
Wolne wnioski i zapytania.
14.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15.
Zakończenie obrad XXVIII Sesji VII Kadencji.