Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XXXI Sesja w dniu 29 lipca 2020, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala nr 17
BR-II.0002.31.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.16:13
2.
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy Stalowa Wola pod nazwą Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.16:18
3.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki 2811).16:19
4.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 712/10).16:20
5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oraz obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola (dot. działki nr 76/4).16:20
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola (dot. działki nr 988 i nr 994).16:22
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ( dot. działki nr 592/9).16:22
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży (dot. działki nr 525, itd.).16:23
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki nr 1690/1).16:24
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( dot. części działki nr 2731/18).16:25
11.
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw obowiązującej w Gminie Stalowa Wola w roku szkolnym 2020/2021.16:34
12.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Stalowa Wola.16:28
13.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.16:35
14.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.17:00
15.
Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.17:26
16.
Sprawy różne.17:28
17.
Zamknięcie obrad Sesji.17:28