Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska
24 Posiedzenie w dniu 27 lipca 2020, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności sala 17
BR-III.0012.7.24.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy Stalowa Wola pod nazwą Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.(punkt wspólny z Komisją Budżetu i Finansów)
3.
Opinia Komisji w sprawie przeznaczenia do wynajmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego przy ul. Kwiatkowskiego. (punkt wspólny z Komisją Budżetu i Finansów)
4.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia użyczenia lokali Stowarzyszeniu Rehabilitacyjnemu Kobiet po Mastektomii „Amazonka”.(punkt wspólny z Komisją Budżetu i Finansów)
5.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia użyczenia lokalu Stowarzyszeniu STAL FICTION.(punkt wspólny z Komisją Budżetu i Finansów)
6.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia użyczenia lokalu dla Fundacji KEDYW oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Stalowej Woli.(punkt wspólny z Komisją Budżetu i Finansów)
Załączniki
użyczenie KEDYW
7.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia YACHT KLUB „Stalowa Wola”.(punkt wspólny z Komisją Budżetu i Finansów)
8.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia użyczenia lokalu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „TARCZA”.(punkt wspólny z Komisją Budżetu i Finansów)
Załączniki
użyczenie Tarcza
9.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach.(punkt wspólny z Komisją Budżetu i Finansów)
10.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia Stalowi Patrioci.(punkt wspólny z Komisją Budżetu i Finansów)
11.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia Kulturalno – Sportowego Niesłyszących „Surdostal” .(punkt wspólny z Komisją Budżetu i Finansów)
12.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia „Uniwersyteckie Srebrne Lata”.(punkt wspólny z Komisją Budżetu i Finansów)
Załączniki
Srebrne Lata
13.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia umowy użyczenia Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe.(punkt wspólny z Komisją Budzetu i Finansów)
Załączniki
użyczenie PZN
14.
Opinia Komisji w sprawie wynajmu lokalu Politechnice Rzeszowskiej. (punkt wspólny z Komisją Budżetu i Finansów)
15.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki 2811).
17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 712/10).
18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oraz obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola (dot. działki nr 76/4).
19.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola (dot. działki nr 988 i nr 994).
20.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ( dot. działki nr 592/9).
21.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży (dot. działki nr 525, itd.).
22.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki nr 1690/1).
23.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( dot. części działki nr 2731/18).
Załączniki
2731-18 obr. 3
24.
Pismo Rozwadowskiego Stowarzyszenia Historycznego w sprawie projektu architektonicznego rewitalizacji Rynku w Rozwadowie.
25.
Sprawy różne.
26.
Zamknięcie obrad Komisji.