Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów
16 Posiedzenie w dniu 27 lipca 2020, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności sala 17
BR-III.0012.2.16.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw obowiązującej w Gminie Stalowa Wola w roku szkolnym 2020/2021.
3.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Stalowa Wola.
4.
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego jednoosobowej Spółki Gminy Stalowa Wola pod nazwą Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.( punkt wspólny z Komisją Gospodarki Komunalnej)
5.
Opinia Komisji w sprawie przeznaczenia do wynajmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego przy ul. Kwiatkowskiego.( punkt wspólny z Komisją Gospodarki Komunalnej)
6.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia użyczenia lokali Stowarzyszeniu Rehabilitacyjnemu Kobiet po Mastektomii „Amazonka”.( punkt wspólny z Komisją Gospodarki Komunalnej)
7.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia użyczenia lokalu Stowarzyszeniu STAL FICTION.( punkt wspólny z Komisją Gospodarki Komunalnej)
8.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia użyczenia lokalu dla Fundacji KEDYW oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Stalowej Woli.( punkt wspólny z Komisją Gospodarki Komunalnej)
Załączniki
użyczenie KEDYW
9.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia YACHT KLUB „Stalowa Wola”.( punkt wspólny z Komisją Gospodarki Komunalnej)
10.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia użyczenia lokalu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „TARCZA”.( punkt wspólny z Komisją Gospodarki Komunalnej)
Załączniki
użyczenie Tarcza
11.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach.( punkt wspólny z Komisją Gospodarki Komunalnej)
12.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia Stalowi Patrioci.( punkt wspólny z Komisją Gospodarki Komunalnej)
13.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia Kulturalno – Sportowego Niesłyszących „Surdostal” .( punkt wspólny z Komisją Gospodarki Komunalnej)
14.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia „Uniwersyteckie Srebrne Lata”.( punkt wspólny z Komisją Gospodarki Komunalnej)
Załączniki
Srebrne Lata
15.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia umowy użyczenia Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe.(punkt wspólny z Komisją Gospodarki Komunalnej)
Załączniki
użyczenie PZN
16.
Opinia Komisji w sprawie wynajmu lokalu Politechnice Rzeszowskiej. (punkt wspólny z Komisją Gospodarki Komunalnej)
17.
Zamknięcie obrad Komisji