Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 11 stycznia 2017, godz. 13:00
BRM.KR.0012.6.1.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przygotowanie do przeprowadzenia bieżących kontroli Komisji.
3.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zakończenie.