Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XXX Sesja w dniu 17 lipca 2020, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala Nr 17 - kontynuacja Sesji z 16 lipca 2020r.
BR-II.0002.30.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
3.
Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.17:54
4.
Sprawy różne.18:01
5.
Zamknięcie obrad Sesji.18:01