Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXVII Sesja w dniu 26 czerwca 2020, godz. 16:00, w Kinie "Sokół", Plac Kościuszki 24
EO.O.0002.27.2020BK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole podstawowej w Starej Kamionce
3.
Projekt uchwały w sprawie średniej ceny paliwa za dowóz dzieci do szkoły
4.
Przedstawienie raportu o stanie Gminy Sokółka za 2019 rok.
5.
Dyskusja nad raportem o stanie Gminy Sokółka za 2019 rok.
6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2020 rok.
7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2020-2030.
8.
Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokółka za 2019 rok.
a)
sprawozdanie Burmistrza Sokółki z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe gminy Sokółka za 2019 rok,
b)
wniosek i opinia Komisji Rewizyjnej,
c)
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
d)
dyskusja,
e)
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sokółka za 2019 rok,
f)
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Sokółka za 2019 rok,
g)
podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sokółka za 2019 rok.
9.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce za 2019 r.
10.
Zamknięcie sesji.