Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXVI Sesja w dniu 23 czerwca 2020, godz. 16:00, w Kinie "Sokół", Plac Kościuszki 24
EO.O.0002.26.2020BK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Projekt Uchwały w sprawie wsparcia działań Burmistrza Sokółki zmierzających do wydania Gminie Sokółka nieruchomości w Karczach.
3.
Projekt Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Sokółka.
4.
Projekt Uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2020 r.
6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2020-2030.
7.
Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.
8.
Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.
9.
Zamknięcie sesji.