Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 21 grudnia 2016, godz. 12:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE.BRM.0012.1.11.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 25.11.2016.
Załączniki
kbif_2016.11.25
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a)
wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kórnik na 2016 rok niewygasających z upływem roku budżetowego,
b)
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017-2022,
Załączniki
wpf
c)
uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok.
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.