Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXV Sesja w dniu 12 czerwca 2020, godz. 15:00, w Kinie "Sokół"
EO.O.0002.25.2020BK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2020 r.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2020-2030.
4.
Projekt uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie podjęcia inicjatywy na rzecz wybudowania w latach 2020-2023 kładki pieszo -rowerowej nad torami kolejowymi w Sokółce, łączącej ulice Kolejową i Warszawską z ulicami Nową i Marii Skłodowskiej – Curie oraz przedłużenia ulicy Nowej do ulicy Roski Małe i dalej do ulicy Zabrodzie i Białostockiej.
5.
Sprawozdanie z działalności Sokólskiego Ośrodka Kultury za 2019 rok
6.
Zamknięcie sesji.