Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Jabłonna / Komisja Spraw Społecznych
4 Posiedzenie w dniu 23 czerwca 2020, godz. 12:00, w Domu Ogrodnika w Jabłonnie, ul. Modlińska 102, sala widowiskowa.
BRG.0012.4.4.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia komisji.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
3.
Seniorzy: problemy osób w podeszłym wieku, Kluby Seniora, Uniwersytet III Wieku, wolontariat, pierwsza pomoc- informacja o działaniach GOPS w tym zakresie.
4.
Sprawozdanie z działalności SZPZOZ w Jabłonnie.
5.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
6.
Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja kierowana pod rozwagę lub do wiadomości komisji.
7.
Przyjęcie protokołu.
8.
Zamknięcie posiedzenia.