Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Goleszów / Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 19 lutego 2020, godz. 15:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5
SA.0012.4.2.2020

Dyskusja

1.
Informacja dotycząca protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2.
Informacja dotycząca kalendarza wydarzeń szkolnych zaplanowanych na rok szkolny 2019/2020.
3.
Wniosek o przyznanie nagród za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 roku
6.
Sprawy bieżące.