Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Jabłonna / Komisja Bezpieczeństwa
5 Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2020, godz. 12:00, w Domu Ogrodnika w Jabłonnie ul. Modlińska 102, sala widowiskowa.
BRG.0012.2.5.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia komisji.
2.
Przyjęcie porządku obrad.
3.
Informacja nt. działalności z pracy Kół Łowieckich na terenie gminy.
4.
Opiniowanie projektów uchwał przedmiotem których są sprawy z zakresu działania komisji.
5.
Sprawy różne, w tym bieżąca korespondencja kierowana pod rozwagę lub do wiadomości komisji.
6.
Przyjęcie protokołu.
7.
Zamknięcie posiedzenia.