Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XI Sesja w dniu 3 października 2019, godz. 18:30

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności sesji.
3.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Rady Miejskiej Rumi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Druk Nr 164 – projekt uchwały przedkłada Burmistrza Miasta.
4.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Dębogórskiej i ul. Gdańskiej. Druk Nr 162 – projekt uchwały przedkłada Burmistrza Miasta.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011r., dla strefy D18.U1 w rejonie ul. Zbychowskiej. Druk Nr 163 – projekt uchwały przedkłada Burmistrza Miasta.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe osiągane we współzawodnictwie sportowym. Druk Nr 161 – projekt uchwały przedkłada Burmistrza Miasta.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr X/158/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi. Druk Nr 165 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
8.
Zakończenie obrad sesji.