Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Tucholskiego / Radni - Sesja
XIX Sesja w dniu 22 maja 2020, godz. 09:00, w zdalnym trybie obradowania
BR.0002.19.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.
Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.
Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.
Składanie zapytań i interpelacji.
7.
Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu:
a)
sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie,
b)
sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu,
c)
informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie w 2019 r.,
Załączniki
Informacja OSP
d)
sprawozdanie z działalności Prokuratury Rejonowej w Tucholi w 2019 r.,
e)
informacja z realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w Powiecie.
8.
Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Tucholi.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki ,,Szpital Tucholski’’ Sp. z o.o. w Tucholi.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020.
12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Rewizyjnej.
14.
Wnioski i oświadczenia radnych.
15.
Zamknięcie sesji.12:03