Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 25 kwietnia 2016, godz. 15:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.5.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
3.
Zapoznanie się z wynikami działań kontrolnych prowadzonych w ramach przygotowania wniosku absolutoryjnego.
4.
Omówienie:
5.
Zapoznanie się z opinią RIO nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kórnik w 2015 roku.
6.
Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kórnik w 2015 roku.
7.
Informacja nt. gospodarowania budynkiem "Ośrodka Zdrowia" w Kórniku ul. Poznańska 34 a.
8.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.