Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Skarg,Wniosków i Petycji
I Posiedzenie w dniu 22 stycznia 2019, godz. 08:30, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.9.1.2019

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3.
Rozpatrzenie skargi na procedury w Wydziale Planowania Przestrzennego.
4.
Omówienie skarg dotyczących działalności dyrektora przedszkola w Kamionkach - przedłużenie terminu ich rozpatrzenia.
5.
Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia MY Kórniczanie cd.10:50
6.
Wolne głosy i wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.10:51