Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XXVII Sesja w dniu 20 kwietnia 2020, godz. 17:00, w związku z art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) sesja odbywać się będzie w trybie zdalnym.
BR-II.0002.27.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.17:04
2.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. 17:10
3.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.17:11
4.
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nakazu używania maseczek ochronnych na twarz na terenie Miasta Stalowej Woli.17:45
5.
Zamknięcie obrad Sesji.17:45