Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 16 listopada 2016, godz. 13:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok.nr 105
BRM.KRew.0012.6.14.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz (BRM.1510.6.2016).
3.
Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych w 2015r. w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu.
4.
Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli wydatkowania środków finansowych Gminy Swarzędz przekazywanych jako udział Gminy w Związku Międzygminnym Puszcza Zielonka w 2015 r.
Załączniki
prot ZM PZ
5.
Kontrola wydatkowania środków finansowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu na placówki opiekuńcze i wspieranie rodziny w 2015 r.
Załączniki
prot OPS
6.
Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
7.
Sprawy bieżące.
8.
Zakończenie.