Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
XXIII Sesja w dniu 14 kwietnia 2020, godz. 17:00, w trybie zdalnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej
EO.O.0002.23.2020BK

Dyskusja

2.
Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Parku kulturowego Bohoniki'' w Bohonikach.
3.
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
4.
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sokółka
5.
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Sokółce.
6.
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcia pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Sokółka.
7.
Projekt Uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Sokółka.
8.
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokółka w 2020 roku.
9.
Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Sokółce dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Sokółka w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ''AGROMECH'' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce oraz określenia trybu zbycia i procedury wyłonienia nabywcy udziałów przeznaczonych do sprzedaży.
10.
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Sokółka w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ''AGROMECH'' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce oraz określenia trybu zbycia i procedury wyłonienia nabywcy udziałów przeznaczonych do sprzedaży.
11.
Zamknięcie sesji.