Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Białe Błota / Radni - Sesja
XXV Sesja w dniu 25 października 2016, godz. 13:00, w Auli Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a
RGK.0002.9.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie XXV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
Załączniki
protokol_7665
4.
Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.
Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1)
Komisja Rewizyjna;
2)
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
3)
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
4)
Komisja Budżetu i Finansów;
5)
Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych;
6)
Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Biale Błota.
7.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.
Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9.
Podjęcie uchwał:
1)
w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.
2)
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 r.
3)
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 r.
4)
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 6 drzew uznanych za pomniki przyrody.
5)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.
6)
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
7)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.
8)
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
9)
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2016 na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.
10)
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.
11)
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Białe Błota.
12)
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bydgoszcz.
13)
w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Białe Błota we wspólnej realizacji projektu z Powiatem Bydgoskim pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1536 C oraz rozbudowa publicznych dróg gminnych: ul. Jesionowej i ul. Niedźwiedziej w miejscowości Łochowo, polegająca na budowie ciągu ścieżki pieszo-rowerowej relacji Łochowo-Drzewce-Murowaniec- Lipniki- Kruszyn Krajeński."
14)
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
15)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
10.
Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11.
Interpelacje i zapytania radnych.
12.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13.
Wolne wnioski i zapytania.
14.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15.
Zakończenie obrad XXV Sesji VII Kadencji.