Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska
21 Posiedzenie w dniu 12 marca 2020, godz. 16:15, w POSIEDZENIE ODWOŁANE!
BR-III.0012.7.12.202

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2020rok.
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (dot. działki nr 1090/2, itd.).
6.
Zamknięcie obrad Komisji.