Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów
15 Posiedzenie w dniu 12 marca 2020, godz. 16:00, w POSIEDZENIE ODWOŁANE
BR-III.0012.15.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
3.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. Miejski Zakład Budynków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości.
4.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na spłatę zaległości czynszowych w formie ratalnej (dot. kwoty 38.463,50zł).
5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 31.714,48zł).
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
7.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
8.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2020rok.
9.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
10.
Opinia Komisji dotycząca przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Popiełuszki 40 w Stalowej Woli.
11.
Opinia Komisji dotycząca użyczenia lokali położonych przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli.
12.
Opinia Komisji dotycząca wynajmu na cele magazynowe pomieszczenia nr 15 w lokalu użytkowym nr 1C przy ul. Skoczyńskiego 28A.
13.
Sprawy różne.
14.
Zamknięcie obrad Komisji.