Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
9 Posiedzenie w dniu 10 marca 2020, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala Nr 17
BR-III.0012.5.9.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Przyjęcie planu pracy Komisji.
3.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.
4.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Złota Rączka dla Seniora 70+”.
5.
Zamknięcie obrad.