Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Goleszów / Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Posiedzenie w dniu 12 września 2019, godz. 15:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5
SA.0012.4.7.2019

Dyskusja

1.
Informacja dotycząca protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
2.
Organizacja zajęć dla uczniów w szkołach w okresie ferii letnich.
3.
Sprawozdanie z przeprowadzonych remontów w okresie wakacyjnym w placówkach oświatowych.
4.
Opiniowanie kandydatur do lauru Srebrnej Cieszynianki.
6.
Sprawy bieżące.