Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 20 kwietnia 2017, godz. 14:30, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.6.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Zapoznanie się z wynikami działań kontrolnych prowadzonych w ramach przygotowania wniosku absolutoryjnego.
3.
Omówienie:
4.
Zapoznanie się z opinią RIO nt. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2016 roku.
5.
Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2016 roku.
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.