Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Wyry / Komisja skarg, wniosków i petycji
IV w dniu 12 marca 2020, godz. 15:30, w w sali narad Urzedu Gminy Wyry

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Przyjęcie porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5.
Zapoznanie z korespondencją, która została przekazana do Komisji przez Radę Gminy Wyry.
6.
Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
7.
Zamknięcie obrad.