Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
Posiedzenie w dniu 19 października 2016, godz. 11:00, w Sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.4.11.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
k.ekips_2016.09.26
3.
Sprawy organizacyjne:
a)
wybór wiceprzewodniczącego Komisji
b)
zmian w składach Komisji Rady MiG Kórnik.
Załączniki
zmianyzmiany-uz
c)
wyboru członków do komisji stypendialnej.
4.
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2017 rok.
a)
pismo ws. ogólnopolskiej kampanii "Wolontariat to się opłaca".
Załączniki
wolontariat
5.
Realizacja zadań współfinansowanych ze środków funduszy zewnętrznych w dziale oświata, kultura, sport, turystyka, rekreacja i zdrowie.
6.
Informacje z Urzędu, sprawy bieżące.
a)
odpowiedź Urzędu w kwestii wydatkowania środków pochodzących z budżetu państwa,
b)
pismo dyrektor Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa",
c)
pismo Wydziału OiPS.
Załączniki
pismo Wydziału
7.
Wolne głosy i wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.