Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Wyry / Komisja Rewizyjna
1 Posiedzenie w dniu 11 marca 2020, godz. 16:15, w sali narad Urzędu Gminy Wyry

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Przyjęcie porządku obrad.
4.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5.
Kontrola realizacji inwestycji drogowej fragmentu ul. Rybnickiej - dojazd do cmentarza w Gostyni.
6.
Wolne głosy i wnioski, sprawy bieżące oraz analiza pism skierowanych do Komisji.
7.
Zakończenie obrad.