Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 18 października 2016, godz. 14:30, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok.207 I p.
BRM.KSS.0012.4.8.2016

Dyskusja

0
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.14:59
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 -2036.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i gminy Swarzędz Pana Mariana Szkudlarka.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz, w miejscowości Gortatowo i w miejscowości Jasin – ul. Przełajowa.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny pomiędzy ul. Poznańską, a torami kolejowymi w Jasiniu”.
0
Pomoc społeczna – bezdomność.15:31
0
Sprawy bieżące.15:32
0
Zakończenie.