Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska Rumi / Radni
XVIII Sesja w dniu 21 kwietnia 2020, godz. 18:00

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.
Ślubowanie Radnego Rady Miejskiej Rumi.
4.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/193/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2020 rok. Druk Nr 260 z autopoprawka – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
5.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/192/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 261 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwał Rady Miejskiej Rumi nr XXV/250/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. oraz nr XLV/592/2018 z dnia 29 marca 2018r. w sprawie opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta Rumi. Druk Nr 258 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2020 roku dotacji celowej dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. – dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Druk Nr 259 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości. Druk Nr 262 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 263 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9a.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Tysiąclecia. Druk Nr 264 i projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9b.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Wejherowa. Druk Nr 265 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
9c.
Informacja Burmistrza Miasta Rumi o podjętych działaniach w związku z występowaniem wirusa COVID - 19 w Polsce.
10.
Zakończenie obrad sesji.