Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 007-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
13 Posiedzenie w dniu 11 marca 2020, godz. 16:30, w Podkarpackim Centrum Piłki Nożnej, ul. Hutnicza 10a, sala konferencyjna ODWOŁANE POSIEDZENIE
BR-III.0012.4.13.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Prezentacja obiektu Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli.
3.
Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
4.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola za 2019 r.
5.
Zamknięcie obrad Komisji.