Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 13 września 2016, godz. 15:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok.nr 105
BRM.KRew.0012.6.12.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przyjęcie stanowiska Komisji w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz (BRM.1510.5.2016).
3.
Sprawy bieżące.
4.
Zakończenie.