Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 7 października 2016, godz. 14:00, w Sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.11.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Kontrola wydatkowania środków sołeckich wsi Kamionki w okresie od 01.01.2015r. do 29.08.2016r.
3.
Wolne głosy, wnioski i informacje.
4.
Zakończenie posiedzenia.