Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Białe Błota / Radni - Sesja
XXIV Sesja w dniu 27 września 2016, godz. 13:00, w Auli Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a
RGK.0002.8.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie XXIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
Załączniki
protokoł
4.
Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.
Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1)
Komisja Budżetu i Finansów;
2)
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3)
Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4)
Komisja Rewizyjna;
5)
Komisji doraźnej ds. zmian statutów jednostek pomocniczych.
6)
Komisja doraźna ds zmiany Statutu Gminy Białe Błota.
7.
Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.
Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9.
Podjęcie uchwał:
1)
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
2)
w sprawie akceptacji kierunków działania Wójta Gminy Białe Błota.
3)
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
4)
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.
10.
Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11.
Interpelacje i zapytania radnych.
12.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13.
Wolne wnioski i zapytania.
14.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15.
Zakończenie obrad XXIV Sesji VII Kadencji.