Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 22 września 2016, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, pok. nr 105.
BRM.KOKiS.0012.5.7.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 -2036.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2016 r. na wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu poprzez zakup samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2016 r. na wsparcie techniczne OSP w Kobylnicy poprzez zakup samochodu specjalnego.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Swarzędz na lata 2016-2022.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Poznańskiej i Dworcowej oraz torów kolejowych w Swarzędzu”.
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Bliskiej i Leśnej Polanki w Rabowicach”.
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
k)
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
4.
Wykaz zajęć dodatkowych finansowanych przez Gminę w poszczególnych szkołach i przedszkolach.
5.
Zapoznanie się z osiągnięciami sportu szkolnego.
6.
Zapoznanie się ze stanem realizacji zadań oświatowych za rok 2015/2016 , w tym o wynikach zewnętrznych badań.
7.
Sprawy bieżące.
8.
Zakończenie.