Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 21 września 2016, godz. 13:30, w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, pok. nr 207.
BRM.KŚRW.0012.3.7.2016

Dyskusja

0
Godz.13.30 spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz - otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.14:45
0
Omówienie materiałów sesyjnych.14:45
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 -2036.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2016 r. na wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu poprzez zakup samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2016 r. na wsparcie techniczne OSP w Kobylnicy poprzez zakup samochodu specjalnego.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Swarzędz na lata 2016-2022.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Poznańskiej i Dworcowej oraz torów kolejowych w Swarzędzu”.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Bliskiej i Leśnej Polanki w Rabowicach”.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Dyskusja na projektem zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz.
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.