Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Kętach / Radni-Sesja
XVII sesja w dniu 28 lutego 2020, godz. 12:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty
KU.0002.3.2.2020.ZP

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.12:04
2.
Ustalenie porządku obrad.12:08
3.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.12:08
4.
Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz o stanie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.13:57
5.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.14:03
6.
Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia Gminy Kęty z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.14:07
7.
Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1859K ul. Jędrzejowskiego w Malcu.14:09
8.
Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na budowę chodnika wzdłuż ul. Świętego Maksymiliana Kolbe w Kętach.14:13
9.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 2367/6 położonej w Kętach obręb: Nowe Miasto.14:16
10.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 549/1 położonej w Kętach obręb: Podlesie.14:18
11.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętach.14:21
16.
Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.14:25
18.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.14:26
19.
Sprawy bieżące.14:40
20.
Informacje i wolne wnioski.
21.
Omówienie protokołów sesji.
22.
Zamknięcie sesji.