Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
XXIII Sesja w dniu 21 lutego 2020, godz. 15:30, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala nr 17
BR-II.0002.23.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu (autopoprawka).
3.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli na 2020 rok.
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2020 rok.
5.
Zamknięcie obrad Sesji.