Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 21 września 2016, godz. 10:00, w Sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.10.2016

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
3.
Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwałą Nr XXIV/295/2016 z dnia 27.07.2016 r. Rady Miasta i Gminy Kórnik.
4.
Zapoznanie się z dokumentacją związaną z odwołaniem sołtysa wsi Kamionki.
5.
Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia w Kórniku cd.
6.
Wolne głosy, wnioski i informacje.
7.
Zakończenie posiedzenia.